Üye Ol Üye Girişi

BİN YIL
SÜRECEK DENMİŞTİ...


5 Aralık 2013

Değerlerimiz, inançlarımız, düşüncelerimiz, kılık-kıyafetimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, okullarımız, dükkanlarımız, atölyelerimiz, fabrikalarımız sakıncalı ilan edilmişti.

Kendimizi öz yurdunda garip, öz vatanımızda parya hissediyorduk...

Ancak, milletimizin ferasetine yürekten inanıyorduk.

"Yeter, söz milletindir." diyen merhum Menderes nasıl hissiyatımıza tercüman olduysa, milletimizin basireti vesilesiyle bir müjdenin geleceğini de biliyorduk.

Milletin duası ve gayreti bu müjdeyi sandıkta tecelli ettirdi.

BİZ ŞAHİDİZ Kİ...

28 Şubat'ın bin yıl yaşamak için her aracı kullanarak direnmesi, her türlü saldırı ve tahrike başvurması karşısında Hak'ta sebat edilmiş ve zorluklara sabırla göğüs gerilmiştir.

Milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için, memnuniyetle karşıladığımız, hayati adımlar atılmıştır.

Sandık ve milli irade güç kazanmış, demokrasi dışı her niyet, milli iradeye kast eden her girişim cesaretle bertaraf edilmiştir.

Yine şahidiz ki; Türkiye yasaklardan, hor görmekten, ayrımcılıktan uzaklaştıkça kardeşliğe yakın olmuş, itibarını yüceltmiş, umudunu çoğaltmıştır.

HAKKI TESLİM, AHDE VEFA VE TAKDİR YÜCELİKTİR...

Biz, aşağıda imzası olanlar, milli iradenin gücüne yürekten inanıyor; her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet dairesinde çözümünü savunuyoruz. Türkiye'nin her meselesi kendi mecrasında tartışılmalı, gayrimeşru zeminlere çekilmemelidir.

Milleti için başarıyla hak mücadelesi verenlere karşı haksızlık yapılmamalı, yeni vesayetler tesis edilmemeli;  şahsi, zümrevi kaygılar ve menfaatler milletin, ülkenin ve demokrasinin önüne geçmemelidir.

Bin yıl sürmesi beklenen projeyi  11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarımızı ifade ediyor, bu mücadelenin şahidi olduğumuz kadar, gelecekte de destekçisi ve duacısı olacağımızı ilan ediyoruz.

Artık yeni Türkiye ve onun geleceğine inanıyoruz. Halka güvenmeyenleri ve şimdi bu ayıplarıyla birlikte oy isteyenleri ise unutmadık ve unutmuyoruz..