Üye Ol Üye Girişi

BU DÜNYADA HEPİMİZ MUHACİRİZ!


8 Temmuz 2017

Son günlerde Suriyeli kardeşlerimize karşı maksatlı ve organizeli bir biçimde yürütülmekte olan karalama kampanyasından derin bir endişe ve üzüntü duymaktayız.
Her ülkede, benzerleri yaşanmakta olan bir kaç menfur hadiseden hareketle tüm Suriyeli misafirleri hedef göstermek, sadece 15 Temmuz ihanetinin bir uzantısı olabilir.
Millet olarak biliyoruz ki mülteci durumuna düşmüş olan Suriyeli kardeşlerimiz daha gelişmiş ve kalkınmış yeni bir ülkede, daha iyi bir hayat yaşamak için değil hayatta kalabilmek için  ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır.
Hal böyle iken ve bir kısmı göç yollarında hayatlarını kaybetmişken, bir çoğu da sığındıkları ülkelerde gayri insani şartlarda yaşamaya mahkum edilmişken, insanlığımıza ve kardeşliğimize sığınmış bulunan bu mazlum ve mağdur insanlara karşı yürütülen karalama kampanyasını tel'in ediyoruz.

?Mümin, insanların canlarına ve mallarına zarar vermeyeceğinden emin oldukları kimsedir.? buyuran Peygamberin ümmeti olarak her muhacir kardeşimizi, "insan insana emanettir" inancı ile aziz birer emanet olarak gördüğümüzü kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.
Unutmayalım ki, herkes bu dünyanın muhaciridir.
Bu dünyadan herkese, nasibinde varsa şayet, iki metrekare yer düşer; o da bilmediğimiz bir yerde ve de yerin altındadır.

Son olarak,
15 Temmuz ihanetine maruz kalan bu milleti, Cenab-ı Hak büyük bir felaketten kurtardıysa, burada Allah'ın yardımını celbeden en büyük amel, bu aziz milletin mazlum ve mağdur kardeşlerine sahip çıkmasıdır. Ve de o mazlumların duası. Biz millet olarak bu mazlumları can kardeşimiz ve aziz emanetimiz bilmeye devam edeceğiz.